0966 446 551
Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị và giải pháp:

Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị và giải pháp:

_ Nội thất phòng mổ và phòng sạch

_ Hệ thống khí y tế trung tâm

_ Hệ thống khí sạch áp lực dương

_ Cửa tự động phòng mổ, phòng sạch

_ Tay vịn bệnh viện, rèm che y tế, móc treo dịch truyền

_ Bồn tiệt trùng phòng mổ, tủ thiết bị y tế